Pred našou reštauracuiou máte dispozícii dostatok parkovacích miest.